De GCWK is voor, door en in de regio. Onze leden bepalen de samenwerkingsagenda op basis van vraagstukken uit de regio. Samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden en inwoners van het gebied werken we aan oplossingen. De grote verscheidenheid aan stakeholders en leden maakt het mogelijk om te innoveren.


Stadia samenwerking Frony


Duurzaam faciliteren (Eric)


(avonden Oldehove/ Dorpsvisie/ voedselakkoord)