TEKST:

Van onderstaande tekst een samenvatting maken van een a twee zinnen die inleidt op de IWP. Daarna het stukje over de IWP typen.
Potentieel lid moet weten wat hij hiermee kan, hoe dit moet etc.

Leven lang ontwikkelen en de innovatiewerkplaats

Werken aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier betekent een leven lang blijven ontwikkelen. Daarom werkt de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) vanuit een innovatiewerkplaats (IWP). In de IWP werken studtenten, docenten, onderzoekers en experts samen met de ondernemer, gemeente of dorpsvereniging aan het oplossen van vraagstukken. Antwoorden op de vragen leiden tot kenniscocreatie, praktische toepassingen, evaluatie en nieuwe samenwerkingen. De studenten leren de regio goed kennen en krijgen inzicht in intersectoraal werken. Dit vergroot de kans om hen voor de regio te behouden.

De Innovatiewerkplaats maakt onderdeel uit van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK). De GCWK is een mkb-bedrijf in de traditie van de coöperatieve onderneming. De GCWK fungeert als motor voor regionale ontwikkeling. Er wordt samengewerkt in lerende communities. De Gebiedscoöperatie werkt sector-overschrijdend en kent een grote verscheidenheid aan stakeholders. Juist de diversiteit binnen het samenwerkingsverband is de belangrijkste voorwaarde voor innovaties

(Tekst moet nog worden geschreven)

Logo’s van de scholen met daaronder
– korte info
– welke opleidingen + hoeveel jaars + is dit dan inidividueel of in groepen
– link met voorbeeld
De voorbeelden van hierboven uitgewerkt + link workcept openstaande vacatures als voorbeeld. Wilt u meer weten of denkt u een onderzoek te hebben die we gezamenlijk kunnen uitvoeren? Neem dan contact op met info@gcwk.nl

 

2.4.1.1 Ervaringen studenten + link vacature Workcept

 

2.4.1 Workcept (Klaske)
Info halen vanaf www.workcept.nl. Vraag is of we dit hier nog extra als aparte kop moeten benoemen of niet…

 

2.4.2 Incubator (Wobbe/ Klaske)