GEBIEDSCOÖPERATIE WESTERKWARTIER

Samen werken aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier

Het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier, dat is waar de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) voor staat. Als maatschappelijke onderneming in coöperatief verband willen wij onze regio klaar maken voor de toekomst. Door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied. Centraal in onze aanpak staan regionaal samenwerken, integraal denken, sectoren aan elkaar verbinden, kennis ontwikkelen, kennis delen en het vinden van financiële middelen om realisatie mogelijk te maken. Met deze vernieuwende aanpak ontwikkelen we duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Resultaten zijn nieuwe verdienmodellen voor ondernemers, het behoud van landschap, gebiedsontwikkeling en initiatieven die bijdragen aan een gezond, leefbaar en vitaal Westerkwartier. Op deze manier fungeert de GCWK als motor voor de regionale ontwikkeling.